Payment with Visa Payment with Mastercard in white color Payment with Klarna Payment with Paypal Payment with Swish
Aina ilmainen toimitus ja nopea toimitus Ruotsista

Ostoehdot

Allmänt

Följande allmänna villkor gäller för kunder(nedan "Kund") vid köp av produkter från Price Point Solutions Ab (org.nr. 559226-5903, nedan "Price Point") från price-point.se's nätbutik(nedan "Webshopen"). Villkoren avser såväl fysisk person(nedan "Privatkund") som juridisk person(nedan "Företagskund") om inget annat särskilt överenskommits skriftligt mellan repektive konsument & Price Point.

Price Point reserverar sig för eventuell slutförsäljning samt eventuella bild- och skrivfel på webbplatsen. Exempel: Fel i produktbeskrivning, felaktiga priser samt prisjusteringar (ifall priser ändras ifrån leverantörer) eller felaktig information angående om en vara finns i lager.
Om felaktigt pris har angetts på en produkt som kund har beställt kommer Price Point att meddela kunden om detta och invänta godkännande utav det korrekta priset innan Price Point fortsätter med kundens beställning.


Integritetspolicy

För oss på Price Point är det viktigt att du som kund kan känna dig trygg med att den personliga integriteten respekteras och att personuppgifter behandlas på ett riktigt och korrekt sätt. Vi följer alla uppsatta riktlinjer i och med den nya Dataskyddsförordningen (GDPR). Vår integritetspolicy ingår som en del av våra Köpvillkor.

 

Frakt och leverans

Leveranstiden för lager hålla varor (ej förbeställningar) är normalt 1-3 arbetsdagar, räknat från dagen efter du la din beställning, om inget annat anges på produktbladet. Postnummer som börjar på 62 och 77-98 tillkommer en extra leveransdag med Postnord samt DHL Freight. När varan har lämnat vårt lager övergår leveransansvaret till fraktbolagen som levererar din order inom utsatt tid. Price Point kan inte lämna någon leveransgaranti för varor som lämnat vårt lager. Det betyder att den totala leveranstiden innan varan når dig kan bli längre än vad som anges som normalt för valt fraktsätt om transportören själv orsakar en försening. Om du inte fått din leverans inom 10 arbetsdagar, vänligen kontakta oss.

När vi har skickat din order får du en leveransbekräftelse till din e-postadress, om sändningen skickats spårbart får du även ett kollinummer med vald speditör. Kollinumret kan du använda för att spåra din leverans hos PostNord eller DHL Freight

Kunden förbinder sig att vid beställning ange fullständig och korrekt leveransadress. price-point.se ansvarar inte för utebliven eller sen levereras på grund av ofullständigt eller oriktigt angiven leveransadress.

 

Transportskador

Om skada under transport skulle uppstå ska detta anmälas samma dag som mottagandet till både transportören, se kontaktuppgifter nedan till vår kundtjänst 

Detta gäller såväl synliga som dolda transportskador och det är därför det är viktigt att avemballera och inspektera produktens skick så snart som möjligt efter mottagandet.
Tänk på att alltid dokumentera med bilder på godset och emballaget i detalj och närbild, spara emballaget för att reklamationen ska kunna hanteras korrekt.


Outhämtade paket

Vi förbehåller oss rätten att debitera kostnaderna för den hantering som uppstår vid ej uthämtade paket(returfrakt, expeditionskostnad etc.). Därför tar vi ut en fast avgift på 99 kr om en försändelse ej hämtats ut.
Försändelsen ligger hos postombudet upp till 14 dagar innan den returneras till oss. Observera därför att om du ångrar ett köp och vill returnera varan, behöver du först hämta ut paketet och därefter returnera enligt beskrivning nedan. Outlösta paket omfattas inte av ångerrätten.

 

Ångerrätt

Privatkund har ångerrätt i 30 kalenderdagar från det att Kund har tagit emot en vara från Price-Point.se.  

Plomberade produkter omfattas av ångerrätten endast om plomberingen är obruten. 

För produkter som omfattas av ångerrätten kan dessa skickas tillbaka, sålänge produkten inte är skadad och ligger i oöppnad originalförpackning. Ångerfristen börjar löpa från den dag konsumenten tagit emot produkten. Produkter utan förpackning kan också returneras sålänge alla etiketter, klistermärken osv är intakta. Varan måste returneras i samma skick som du fått den och får inte ha använts. 

Kunden skall själv betala returfrakten och ansvarar för att försändelsen kommer fram och emballeras väl. Vid retur där Kund använder Price Point's returfraktsedel debiteras Kund en avgift på 49 kr.

För att använda sig av ångerrätten rekommenderar Price Point att Kunden först kontaktar Price Point innan Kunden returnerar en produkt(se fliken "Kundtjänst"). 

För att kund ska kunna utnyttja sin ångerrätt måste försändelsen alltid hämtas ut. En inte uthämtad försändelse betraktas därmed inte som utnyttjande av ångerrätten och kund kommer därmed att få stå för kostnader som tillkommer vid outlöst paket.

 

Garanti och reklamationsrätt

Alla produkter som säljs hos Price Point till Privatkunder säljs med reklamationsrätt enligt Konsumentköplagen.

Vill du göra en reklamation, vänligen kontakta vår kundtjänst.

Vi kommer att be kunden att skicka en beskrivning av produktens fel och bildmaterial som tydligt bevisar felet. I reklamations- och garantiärenden gör även Price Point en undersökning för att fastställa hurvida fel föreligger. Om det vid en undersökning visar sig att det inte föreligger något fel har Price Point rätt att ta ut en felsökningsavgift enligt stycket nedan. Eventuell återbetalning kommer att ske så snart som möjligt efter att vi mottagit och registrerat returen på vårt lager.

Produktgarantin omfattar endast tillverkningsfel som fanns när kund fick produkten. Ursprungliga fel måste uppvisas för och bekräftas av Price Point. Beroende på situationen kan kund erbjudas en kostnadsfri reparation, ny produkt eller reducering av originalpriset. Produktgarantin gäller inte om vi inte kan hitta fel hos produkten eller om kund själv orsakat skadorna. 

 

Felsökningsavgift

Om det i ett reklamations- eller garantiärende vid undersökning av en reklamerad produkt visar sig att produkten inte är behäftad med ett fel har Price Point som utfört en undersökning rätt att debitera kund för felsökningsavgift. Felsökningsavgiften får inte överstiga 350 kronor och får endast ta ut under förutsättning att kund meddelas om att en sådan felsökningsavgift kan komma att tas ut före undersökningen genomförts. 

Om det i ett reklamations- eller garantiärende vid undersökning av produkt visar sig att produkten inte är behäftad med ett fel och kund vill ha produkten skickad till sig ska Price Point informera kund om kostnaden för returfrakten, om kunden fortfarande vill ha produkten returnerad ska kunden bekosta returfrakten.


Cookies

Price Point använder cookies på webbplatsen. Cookies kan sparas på din dator vid beställning från vår hemsida. Observera att vi INTE använder cookies för att spara information om dig.

 

Priser och betalning 

Price Point eftersträvar efter att alltid tillhandahålla varor med hög kvalité till låga priser. Alla priser som anges är inklusive mervärdeskatt om inget annat särskilt anges.

 

Force Majeure

Price Point ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som Price Point inte kunnat råda över såsom tillexempel allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terrorattack, ändrad myndighetsbestämmelse, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelse eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantörer på grund av omständigheter som här angivits. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om någon sådan situation skulle uppstå informerar Price Point kunden dels i början och dels i slutet av tiden för den aktuella situationen. Har omständigheten varat längre än två(2) månader har både kunden och Price Point rätt att häva köpet med omedelbar verkan.

 

Tvister och tillämplig lag

Tvister ska i första hand lösas i samförstånd efter diskussion med Price Point's kundtjänst.
Vid eventuell tvist följer Price Point beslut från Allmänna Reklamationsnämnden(ARN).

Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden eller i sista hand av allmän domstol.

 

Ändringar av villkoren

Price Point kan utan kundens godkännande ersätta, ta bort, förändra eller revidera utan särskilt meddelande av de tjänster liksom innehållet i dessa tjänster, som Price Point erbjuder på webbplatsen.

Price Point förbehåller sig rätten att kunna göra ändringar i dessa villkor när som helst utan förvarning. Ändringar gäller från det att kunden har accepterat villkoren (i samband med medlemskap, nytt köp eller vid besök av webbplatsen).

Price Point rekommenderar dock att kunden håller sig uppdaterat på webbplatsen regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar i villkoren.

 

Kontaktuppgifter

Om kunden har frågor kring beställning eller köp, eller har frågor knutna till vår behandling av personuppgifter är kunden välkommen att kontakta oss. Vi tar tacksamt emot tips på objekt som har fel information.